Studia MBA i LL.M online

W imieniu International School of Management w Preszowie zapraszamy na studia MBA i LL.M online. To studia podyplomowe, które pozwolą Ci rozwinąć kompetencje w obszarach, odpowiednio, zarządzania i prawa. Dzięki ich ukończeniu znacząco podniesiesz swoją atrakcyjność na rynku pracy i zwiększysz szansę na uzyskanie ciekawego i dobrze płatnego stanowiska.

Nasze studia MBA i LL.M odbywają się przez Internet. Zajęcia prowadzone są „na żywo” przez uznanych wykładowców, którzy mają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie. Możesz w nich uczestniczyć z domu lub innego dowolnego miejsca. Jako student uzyskasz dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdziesz wykłady i inne niezbędne materiały. Będziesz mógł do nich zajrzeć w każdej chwili, w dogodnym dla siebie momencie.

International School of Management w Przeszowie jest częścią grupy ISM, posiadającej uczelnie w wielu niemieckich miastach, takich jak Dortmund, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Monachium, Stuttgart i Berlin. W ramach międzyuczelnianej współpracy studenci mają dostęp do biblioteki, która zawiera ponad 60 tysięcy woluminów. Mogą również wyjeżdżać na praktyki do wymienionych wyżej niemieckich miast.

Studia MBA online

Studia MBA (ang. Master of Business Administration) to jeden z najbardziej cenionych kierunków wśród menedżerów i osób, które chcą nimi zostać. Pozwalają poznać techniki i metody działania przydatne w różnych obszarach biznesu.

Studia MBA charakteryzują się rozbudowanym programem łączącym wiedzę z wielu dziedzin: nie tylko zarządzania, ale również finansów, prawa, rachunkowości, marketingu, psychologii czy etyki. Dzięki temu pozwalają lepiej poznać różne aspekty prowadzenia biznesu. Program studiów jest dostosowany do współczesnych, szybko zmieniających się realiów. Dzięki temu absolwenci uczą się praktycznych umiejętności, które będą mogli zastosować w codziennej pracy.

Posiadanie dyplomu MBA jest ogromnym atutem podczas rekrutacji na stanowiska kierownicze. Udokumentowane umiejętności z zakresu zarządzania i dziedzin pokrewnych znacznie zwiększają szansę na objęcie stanowiska menedżerskiego w dużych, międzynarodowych korporacjach.

Studia LL.M online

Studia LL.M. (łac. Legum Magister, ang. Master of Laws) to uzupełniające studia prawnicze. Ich celem jest zdobycie podstawowej wiedzy z wyspecjalizowanej gałęzi prawa lub prawodawstwa danego państwa. Studia LLM przygotowują do podjęcia zatrudnienia w organizacjach krajowych i międzynarodowych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych – na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu nauk prawnych.

We współpracy z International School of Management w Preszowie oferujemy studia LL.M. o specjalności stosunki prawa handlowego. Ich celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowych przepisów prawa handlowego. Ukończenie programu pozwoli Ci lepiej zrozumieć kwestie prawne niezbędne do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w globalnej rzeczywistości.

Studia LLM przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów studiów prawniczych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dlatego kandydat powinien legitymować się bardzo dobrą znajomością tego języka.

  • Dyplomy MBA i LL.M. certyfikuje International Education Society London.
  • Dyplom z tytulem MBA, LL.M wydaje ISM Prešov.
MBAcertifikat
Studia MBA i LL.M
  1. MBA – Etyka w zarządzaniu
  2. MBA – Zarządzanie przedsiębiorstwem i public relations
  3. LL.M – Stosunki prawa handlowego

Studia MBA oraz LL.M trwają dwa semestry- kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Warunki przyjęcia na strudia MBA i LL.M:
  1. Kandydat na studia MBA/LL.M musi mieć ukończone studia przynajmniej pierwszego stopnia,
  2. Przy składaniu dokumentów w biurze w Polsce należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej za studia.

Więcej informacji oraz składanie dokumentów:

tel: 505-200-099

email: estudia@instytuteii.pl