Jakie kompetencje można nabyć w trakcie studiów LL.M?

nauka o prawie

LL.M. (łac. Legum Magister) to tytuł nadawany absolwentom rocznych lub dwuletnich uzupełniających studiów prawniczych. Skierowane są one do absolwentów studiów prawniczych i kierunków pokrewnych. Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia LL.M.? Dowiedz się, jakie kompetencje możesz dzięki nim zdobyć.

Charakterystyka studiów LL.M.

Studia LL.M. można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze pozwalają zdobyć podstawową wiedzę na temat prawodawstwa danego kraju; drugie przybierają formę studiów specjalizacyjnych z określonej gałęzi prawa: europejskiego, międzynarodowego, człowieka, medycznego czy własności intelektualnej.

W zależności od uczelni studia LL.M. mogą się znacznie różnić. Istnieją zarówno programy opierające się na zajęciach praktycznych i rozwiązywaniu konkretnych problemów, jak i poświęcone przede wszystkim zagadnieniom teoretycznym. Odmienna może być także forma zaliczenia. Niektóre studia LL.M. wymagają napisania pracy pisemnej, podczas gdy do ukończenia innych wystarczy jedynie regularne uczestnictwo w zajęciach.

Korzyści z ukończenia studiów LL.M.

Studia LL.M. dostarczają szerokiej wiedzy na temat miejscowego prawodawstwa lub danej dziedziny prawa. Zajęcia prowadzone są w języku obcym, dzięki czemu pozwalają poznać i przyswoić terminologię prawniczą stosowaną w innym kraju. Na większości uczelni istnieje także możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych i dzielenia się wynikami swoich badań.

Dyplom studiów LL.M. pozwala wyróżnić się na tle innych kandydatów aplikujących o pracę. Jest bardzo ceniony przez wiele korporacji i kancelarii prawniczych, ponieważ świadczy o ukończeniu specjalistycznego programu prawniczego. Znacznie ułatwia podjęcie pracy w międzynarodowej korporacji czy zagranicznej kancelarii prawniczej lub takiej wyspecjalizowanej w danej dziedzinie prawa.