Dlaczego warto studiować psychologię?

koncepcja psychologii

Psychologia od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Z czego to wynika? Jest kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Dowiedz się, dlaczego warto studiować psychologię.

Wiedza o ludzkich emocjach i zachowaniach

Psychologia to nauka o mechanizmach rządzących psychiką człowieka oraz tym, jak wpływają na nią interakcje międzyludzkie i otoczenie. Zgłębianie tej dziedziny pozwala uzyskać szeroką wiedzę o ludzkich emocjach i zachowaniach, a w efekcie lepiej zrozumieć wiele zjawisk natury psychicznej. Studia psychologiczne przygotowują do niesienia pomocy innym osobom: pomagają poznawać motywy ich działania oraz przewidywać ich reakcje. Na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkania psycholog pomaga klientowi w przejściu przez trudną sytuację życiową, a w razie potrzeby zaleca dalszą ścieżkę postępowania, na przykład wizytę u psychoterapeuty czy psychiatry.

Perspektywy zawodowe po psychologii

Studia psychologiczne zapewniają szerokie perspektywy zawodowe. Absolwenci tego kierunku pracują zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Psychologia obejmuje wiele dziedzin – kliniczną, edukacyjną, społeczną, sądową, zdrowia czy sportu. W zależności od ukończonej specjalności i zainteresowań absolwent może szukać pracy w szpitalach, gabinetach terapeutycznych, poradniach leczenia uzależnień, placówkach oświatowych, policji czy wojsku. Studia psychologiczne dają także wiedzę i umiejętności cenione w działach marketingu, reklamy czy PR.

Na naszej uczelni możesz wybierać spośród wielu kierunków związanych z psychologią. Oferujemy jednolite studia magisterskie psychologiczne na kilku specjalnościach. Ponadto prowadzimy studia I stopnia online bez zjazdów i uzupełniające magisterskie z pedagogiki na specjalności psychologia pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, a także studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zapoznaj się ze szczegółami poszczególnych kierunków i wybierz odpowiedni dla siebie.