Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów Dz.U.z 203. poz. 2787 ze zmianami)

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

STUDIA MAGISTERSKIE 5 LETNIE JEDNOLITE NAWET W DWA LATA

* PSYCHOLOGIA

* PEDAGOGIKA SPECJALNA

* PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

NOWOŚĆ 2024

NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PSYCHOTERAPIA

NABÓR NA SEMETR ZIMOWY 2024 JUŻ OTWARTY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
 

NOWOŚĆ! Studia MBA, DBA, LL.D na międzynarodowej uczelni

Oferta studiów stacjonarnych, niestacjonarnych
oraz real time online

Licencjackie

ADMINISTRACJA

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja celno-skarbowa
 • Administracja publiczna
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Administracja skarbowa
 • Ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie w biznesie i administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Zarządzanie i operowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi
 • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi
 • Zarządzanie obronnością państwa

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

 • Biznes międzynarodowy w handlu i usługach

ETYKA BIZNESU

 • Etyka ekonomiczna i biznesowa

PEDAGOGIKA

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Edukacja medialna i dziennikarska
 • Edukacja prawna i administracja
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

POLITOLOGIA

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i polityka międzynarodowa
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Dziennikarstwo
 • Ekonomia menedżerska
 • Sztuczna inteligencja w polityce i zarządzaniu

PRACA SOCJALNA

 • Asystent rodziny
 • Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej
 • Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

STUDIA INŻYNIERSKIE

 • Ekonomia i zarządzanie w biznesie

Magisterskie

ADMINISTRACJA

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie kryzysowe

ETYKA BIZNESU

 • Etyka public relations i protokół biznesowy

PEDAGOGIKA

 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Edukacja medialna i dziennikarska
 • Edukacja prawna i administracja
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

POLITOLOGIA

 • Administracja publiczna
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Ekonomia menedżerska
 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Stosunki międzynarodowe
 • Sztuczna inteligencja w polityce i zarządzaniu

MAGISTERSKIE JEDNOLITE 5 LETNIE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIGA SPECJALNA

 • oligofrenopedagogika
 • spektrum autyzmu
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika

PSYCHOLOGIA

 • psychologia dzieci i młodzieży
 • psychologia kliniczna z psychoterapią
 • psychologia społeczna
 • psychologia wspomagania rozwoju człowieka

Podyplomowe

 • Administracja publiczna
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia w szkole
 • Biznes i zarządzanie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Chemia w szkole
 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. Angielski
 • Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. Niemiecki
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową(Surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Edukacja obywatelska
 • Edukacja włączająca
 • Edukacja zdrowotna
 • Etyka w szkole
 • Filozofia w szkole
 • Fizyka w szkole
 • Geografia w szkole
 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
 • Historia w szkole
 • Informatyka z programowaniem w szkole
 • Integracja sensoryczna
 • Język polski w szkole
 • Logistyka
 • Logistyka w szkole
 • Logopedia kliniczna
 • Matematyka w szkole
 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej
 • Muzyka w szkole
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
 • Neurologopedia ( 2 semestralna)
 • Neurologopedia (3 semestralna)
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 • Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
 • Przyroda w szkole
 • Psychoterapia
 • Rolnictwo
 • Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Socjoterapia
 • Technika w szkole
 • Terapia rodzin
 • Trener umiejętności społecznych
 • Trener w oświacie
 • Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski
 • Wczesne nauczanie języków obcych – język niemiecki
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie fizyczne w szkole
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w oświacie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • MBA. – Executive Master of Business Administration (MBA)
 • MBA.- Etyka w zarządzaniu
 • MBA. – Zarządzanie przedsiębiorstwem i public relations
 • LL.M. – Stosunki prawa handlowego
 • Doctor (PhDr.) – doktor filozofie – philosophiae

Studia międzynarodowe

Studia licencjackie, magisterskie, PhDr

Zainteresowany innymi kursami?

Zapraszamy na stronę Instytutu Edukacji i Innowacji​

WSZECHNICA KU__LTURY I J POl. zatwierdzone

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego

Chcesz wiedzieć więcej o Polsce, lub uczyć się języka polskiego? Serdecznie zapraszamy na stronę Instytutu Edukacji i Edukacji do nowo powstałej Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

Kim jesteśmy?

logo

Instytut Edukacji i Innowacji

Strona E-Studia.eu powstała dzięki Instytutowi Edukacji i Innowacji w Gdyni. Jesteśmy placówką oświatową wpisaną do krajowego rejestru RSPO pod numerem 266398. Specjalizujemy się w studiach niestacjonarnych. Współpracujemy z uczelniami z całego kraju.

Jesteśmy z Wami od 2002 roku

Wiele lat temu rozpoczynaliśmy z jednym ośrodkiem w Kościerzynie na Pomorzu. Obecnie posiadamy biura w wielu innych miastach: Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Lęborku, Tczewie, Sławnie, Słupsku, Szczecinie, Krakowie czy Rzeszowie. Tysiące absolwentów uzyskało swój wymarzony dyplom, studiując razem z nami. Naszym celem jest udostępnienie łatwego studiowania bez wychodzenia z domu na terenie całego kraju oraz za granicą.

Studiuj w domowym zaciszu

Wiemy, że Twój czas jest bardzo cenny. Rodzina, kariera, pasja – decydując się na nasze studia, nie musisz z nich rezygnować. Naszą ofertę przygotowaliśmytak, aby zminimalizować ilość zjazdów weekendowych. Dzięki wirtualnym salom wykładowym możesz studiować bez wychodzenia z domu, jednocześnie mając ciągły kontakt z prowadzącymi. Na portalu studenta możesz w każdej chwili sprawdzić terminy wykładów, pobrać niezbędne materiały i wejść na wirtualną salę wykładową.

Wirtualne aule wykładowe

W roku 2019 dodaliśmy wirtualne aule wykładowe do naszej oferty. Dzięki nowoczesnej technologii studenci mogą uczestniczyć w wykładzie bez wychodzenia z domu lub będąc w podróży. Wirtualna aula pozwala na uczestnictwo w wykładzie do 100 osób jednocześnie z możliwością bezpośredniej komunikacji z prowadzącym przy pomocy kamery i mikrofonu. Studenci mogą korzystać z przeglądarki internetowej, urządzenia Android lub iOS.

Rada naukowa

dr hab. Murat Mirosław

Dr hab. Mirosław Murat

dr_hab._Kociuba_Jolanta

Dr hab. Jolanta Kociuba

dr_Goliszek_Anna

Dr Anna Goliszek

Studia przez Internet – E-studia.eu

Chcesz zdobyć wykształcenie, a jednocześnie ograniczyć obecność na uczelni do minimum? Zdecyduj się na studia przez Internet! To nowoczesna forma edukacji, która zdobywa coraz większą popularność. Decydując się na studia real-time online, możesz uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca i przyswajać wiedzę w komfortowy dla siebie sposób. Ilość zajęć, które według przepisów muszą odbyć się stacjonarnie na terenie uczelni, ograniczamy do minimum. Dzięki temu bez problemu pogodzisz szkołę wyższą z pracą zawodową, obowiązkami rodzinnymi czy swoimi pasjami.

Szeroki wybór kierunków studiów

W trybie online możesz ukończyć różne stopnie studiów. Oferujemy e-learningowe studia licencjackie i magisterskie (uzupełniające i jednolite) na takich kierunkach, jak pedagogika, praca socjalna, administracja, bezpieczeństwo narodowe, politologia, psychologia, dietetyka i zarządzanie. Zapewniamy również szeroki wybór studiów podyplomowych – z wymienionych powyżej dziedzin i nie tylko. Pozwolą Ci one poszerzyć wiedzę zdobytą na wcześniejszych studiach lub poznać całkowicie nową dla Ciebie dziedzinę. We współpracy ze słowackim International School of Management w Preszowie oferujemy prestiżowe studia podyplomowe MBA i LL.M., dzięki którym zwiększysz swoje kompetencje w, odpowiednio, zarządzaniu i naukach prawnych.

Studia Real Time Online

Na naszej uczelni możesz podjąć studia Real Time Online. To nowoczesna forma kształcenia, która zdobywa coraz większą popularność. Obejmuje uczestnictwo w zajęciach z dowolnego miejsca w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnej platformy. Dzięki temu studenci mogą bezpośrednio angażować się w przekazywane treści, komunikując się między sobą oraz z prowadzącym głosowo lub za pośrednictwem czatu.

Decydując się na studia Real Time Online, poczujesz się jak prawdziwy student, ale będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca. To świetna opcja, jeśli nie możesz sobie pozwolić na regularne uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych. Co więcej, wykłady są nagrywane, więc jeśli nie jesteś w stanie uczestniczyć w nich na żywo, możesz odtworzyć je w dogodnym dla siebie terminie.

Na czym polegają studia e-learningowe?

E-learning, czyli kształcenie na odległość, to coraz popularniejsza na świecie metoda nauczania. Dzięki nowoczesnym technologiom umożliwia przekazywanie treści edukacyjnych bez konieczności fizycznej obecności wykładowcy i studentów w tym samym miejscu.

Studia e-learningowe mogą obejmować uczenie synchroniczne i asynchroniczne. Na naszych uczelniach wykorzystujemy obie te metody przekazywania wiedzy. Uczenie synchroniczne polega na jednoczesnej obecności prowadzącego i studentów w tym samym środowisku online – wirtualnej sali wykładowej. Uczestnicy wykładu mogą wchodzić ze sobą w interakcje: zadawać dyskusje, prowadzić pytania i pracować w zespole.

Uczenie asynchroniczne polega z kolei na przyswajaniu wiedzy w czasie i tempie dogodnym dla studenta. Obejmuje oglądanie przygotowanych przez wykładowców materiałów wideo, zapoznawanie się z literaturą czy rozwiązywanie zadań na platformie szkoleniowej.

Dlaczego warto zdecydować się na studia 

realtime online?

Studia zaoczne realtime online mają wiele zalet. Pozwalają przede wszystkim zaoszczędzić czas. Większość zajęć odbywa się zdalnie, więc możesz w nich uczestniczyć z dowolnego miejsca. Dzięki temu łatwo pogodzisz naukę z obowiązkami zawodowymi, opieką nad dzieckiem czy czasochłonnym hobby. Studia wyższe przez Internet są także bardzo wygodne. Dzięki platformie szkoleniowej masz stały dostęp do wszystkich materiałów. Możesz wielokrotnie odtwarzać wykłady czy wracać do prezentacji w każdej chwili.

Warto zdawać sobie jednak sprawę, że studia niestacjonarne realtime online wymagają dużej samodyscypliny. Podejmując się ich, musisz zaplanować naukę w taki sposób, aby mieć czas na rozwiązywanie zadań na platformie szkoleniowej, pisanie prac zaliczeniowych i przyswajanie informacji niezbędnych do zdawania egzaminów. Jeśli jesteś jednak osobą, która nie ma problemu z organizacją czasu, studia online są właśnie dla Ciebie. Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną i wybierz odpowiedni kierunek dla siebie.

Chcesz z nami studiować lub dowiedzieć się więcej?

Pozostaw swoje dane - oddzwonimy, dobierzemy najlepsze studia i przedstawimy naszą ofertę