Studia MBA oraz LLM
na portalu E-Studia.eu

W imienu College Of Internationall Business ISM mamy zaszczyt zaprosić państwa na studia podyplomowe MBA oraz LLM

 

Już dziś podnieś swoje kompetencje i uzyskaj dyplom uznawany na całym świecie!
 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (zwana dalej: „VŠMP ISM“ )  jest prywatną szkołą  wyższą. Działalność VŠMP ISM   oparta jest na zgodzie  wydanej przez rząd Republiki Słowackiej decyzją No. 639 z 24. sierpnia 2005.

            Obecnie, dzięki wysokiej jakości kształcenia, atrakcyjnym kierunkom studiów związanych z szeroko rozumianym biznesem oraz elastycznymi, ciągle aktualizowanymi, dopasowanymi do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawno- ekonomicznej programami, VŠMP ISM jest instytucją, która zajmuje ważne miejsce w przestrzeni edukacyjnej Republiki Słowackiej oraz poza jej granicami. Potwierdzeniem tego jest wielonarodowa społeczność akademicka. W Preszowie kształcą się studenci z wielu krajów Europy, którzy słuchają uznanych na arenie międzynarodowej wykładowców oraz praktyków biznesu.

            Preszowska VŠMP ISM, to niemiecko-słowacka firma należąca do grupy niemieckiej ISM z uczelniami w Dortmundzie, Hamburgu, Frankfurcie nad  Menem, Monachium, Köln,  Stuttgarcie oraz najmłodszej w Berlinie.

           Studenci VŠMP ISM, w ramach międzyuczelnianej wymiany, mogą korzystać z niemieckiej zdigitalizowanej biblioteki mającej w swoich zbiorach ponad 60 tysięcy woluminów, studiować oraz wyjeżdżać na praktyki do  każdego z wymienionych wyżej niemieckich miast.

            Preszowska VŠMP ISM prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym  oraz studiów podyplomowych, w tym doktoranckich, a także MBA i LL.M.

  • Dyplomy MBA i LL.M. certyfikuje International Education Society London.
  • Dyplom z tytulem MBA, LL.M wydaje ISM Prešov.
 
Studia MBA i LL.M
  1. MBA – Etyka w zarządzaniu
  2. MBA – Zarządzanie przedsiębiorstwem i public relations
  3. LL.M – Stosunki prawa handlowego

Studia MBA oraz LL.M trwają dwa semestry- kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Warunki przyjęcia na strudia MBA i LL.M:
  1. Kandydat na studia MBA/LL.M musi mieć ukończone studia przynajmniej pierwszego stopnia,
  2. Przy składaniu dokumentów w biurze w Polsce należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej za studia.

Więcej informacji oraz składanie dokumentów:

tel: 505-200-099

email: estudia@instytuteii.pl