Jesteś już naszym studentem?

NOWOŚĆ! Studia MBA na międzynarodowej uczelni

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego

Chcesz wiedzieć więcej o Polsce, lub uczyć się języka polskiego? Serdecznie zapraszamy na stronę Instytutu Edukacji i Edukacji do nowo powstałej Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

Oferta studiów zaocznych oraz online

Licencjackie

PEDAGOGIKA SPECJALNA

 • Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 • Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
 • Pedagogika paliatywna i geriatrii
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA

 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Trening rozwoju jednostki i grupy

POZOSTAŁE

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Amerykanistyka
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Biznes międzynarodowy w handlu i usługach
 • Etyka ekonomiczna i biznesowa
 • Doradztwo i praca socjalna

Magisterskie

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA

 • Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
 • Pedagogika paliatywna i geriatrii
 • Resocjalizacja z socjerapią
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Trening rozwoju jednostki i grupy

POZOSTAŁE

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Biznes i przywództwo
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Edukacja publiczna
 • Ekonomia menedżerska
 • Politologia: Amerykanistyka
 • Polityka zdrowotna w Polsce i UE
 • Zarządzanie farmacją
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w administracji
 • Ekonomia i zarządzanie w biznesie
 • Etyka public relations i protokół biznesowy
 • Doradztwo i praca socjalna

Podyplomowe

KIERUNKI PEDAGOGICZNE

 • Andragogika
  Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia w szkole
 • Chemia w szkole
 • Coaching i tutoring w edukacji
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Etyka i filozofia w szkole
 • Fizyka w szkole
 • Geografia w szkole
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Historia w szkole
  Informatyka z oprogramowaniem w szkole
 • Język polski w szkole
 • Kształcenie informatyczne w edukacji
 • Logopedia
 • Matematyka w szkole
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna Marii Montessori
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika sztuki – plastyka
 • Przedsiębiorczość w szkole
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przyroda w szkole
 • Rewalidacja
 • Resocjalizacja
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Technika w szkole
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia rodzin
 • Terapia zajęciowa z arteterapią
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne nauczanie języka obcego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Zarządzanie oświatą

KIERUNKI ADMINISTRACYJNE

 • Administracja publiczna
 • Coaching i Mentoring
 • E-administracja
 • HR Business Partner
 • Kontrola zarządcza
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Samorząd terytorialny
 • Trener w organizacji

KIERUNKI POZOSTAŁE

 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej
 • Logistyka
 • Mediacje i Negocjacje
 • Opieka farmaceutyczna
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Specjalista BHP i ochrony środowiska
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt
 • Studia podyplomowe z rolnictwa- dla absolwentów kierunków nierolniczych
 • Etyka public relations i protokół biznesowy  -PhDr
 • Doradztwo i praca socjalna – PhDr
 • LLM
 • MBA

Studia międzynarodowe

Studia licencjackie, magisterskie, PhDr

Zainteresowany innymi kursami?

Zapraszamy na stronę Instytutu Edukacji i Innowacji​

Chcesz z nami studiować lub dowiedzieć się więcej?

Pozostaw swoje dane - oddzwonimy, dobierzemy najlepsze studia i przedstawimy naszą ofertę

E-OFFICE czynne pn. - pt. w godzinach 11:00 - 13:00

602-315-549
dyrektor@instytuteii.pl
509-390-418
instytut@instytuteii.pl

Kim jesteśmy?

Instytut Edukacji i Innowacji

Strona E-Studia.eu powstała dzięki Instytutowi Edukacji i Innowacji w Gdyni. Jesteśmy placówką oświatową wpisaną do krajowego rejestru RSPO pod numerem 266398. Specjalizujemy się w studiach niestacjonarnych. Współpracujemy z uczelniami z całego kraju.

Jesteśmy z wami od 2002 roku

Wiele lat temu rozpoczynaliśmy z jednym ośrodkiem w Kościerzynie na pomorzu. Obecnie posiadamy biura w Gdyni, Kościerzynie, Elblągu, Lęborku, Tczewie i Sławnie a niedługo otworzymy następne. Tysiące absolwentów uzyskało swój wymarzony dyplom studiując razem z nami. Naszym celem jest udostępnienie łatwego studiowania bez wychodzenia z domu na na terenie całego kraju jak i za granicą

Studiuj w domowym zaciszu

Wiemy jak bardzo dla was cenny jest czas. Rodzina, kariera, pasja - nie musisz z nich rezygnować. Naszą ofertę przygotowujemy tak aby zminimalizować ilość zjazdów weekendowych. Dzięki wirtualnym salom wykładowym możesz studiować nie wychodząc z domu, jednocześnie mając ciągły kontakt z prowadzącymi. Dzięki portalowi studenta możesz w każdej chwili sprawdzić terminy wykładów, pobrać niezbędne materiały i wejść na wirtualną salę wykładową

Wirtualne aule wykładowe

W roku 2019 dodaliśmy wirtualne aule wykładowe do naszej oferty. Dzięki nowoczesnej technologi studenci mogą uczestniczyć na wykładzie nie wychodząc z domu lub będąc w podróży. Wirtualna aula zezwala na uczestnictwo w wykładzie do 100 osób jednoczenie z możliwością bezpośredniej komunikacji z prowadzącym przy pomocy kamery i mikrofonu. Studenci mogą korzystać z przeglądarki internetowej, urządzenia Android lub IOS.

Współpracujemy z uczelniami

Wyższa szkoła nauk pedagogicznych
Wyższa szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
Instytut studiów podyplomowych
International School Of Management Slovakia

Rada naukowa

Dr hab. Mirosław Murat

Dr hab. Jolanta Kociuba

Dr Anna Goliszek